Author: Faruk Šehić

Ometaljka

Put mrtvih

Tekst objavljen u bh magazinu “Dani” 12.4.2013.